Your adoption adventure begins here

Learn how adoption works and how to start finding your perfect match.

How adoption works

Layla

Looking for a new home...

About Layla

Location:
Breed: Mixed
Age: 6 - 12 months
Gender: Female
About me

Layla je umiljata djevojčica starosti do godinu dana. Manjeg do srednjeg je rasta, vitka je sa

svega 10-ak kg i neće više rasti. U tipu je rase Njemačkog srednjeg bijelog špica sa pufastom

dlakom i kitnjastim repićem.

Pored svoje divne pojave, Layla plijeni i svojim veselim i razigranim karakterom. Uživa u

šetnjama, pa čak i kad je vrijeme malo lošije, i jako voli trčati i družiti se sa svojim drugarima,

ostalim psima iz Fostering programa.

Najviše bi joj odgovarala porodica sa više članova i djecom, a koja ima aktivniji način života i

svakodnevne vanjske aktivnosti.

Generalno je jako poslušna, naučena na povodac i poznaje osnovne komande, poput sjedi,

lezi, i dođi. Umjereno se linja, i zahtijeva iščešljavanje jednom do dva puta sedmično, te

povremene posjete grumeru.U šetnji je opuštena i ne reaguje na bicikla i auta, a odlična je i

u interakciji sa drugim psima, ali i sa macama.

Ono na šta se još uvijek nije navikla je da ostaje sama kod kuće, jer jako uživa u društvu ljudi

i u igri.

Layla je sterilizirana i potpuno veterinarski obrađena, a trenutno uživa u svom privremenom

domu čekajući na vlasnike svog života.

Za udomljavanje Layle prijavite se na https://dogstrust.notifikacija.com/fostering/

The kind of home I need
More about me

Layla je umiljata djevojčica starosti do godinu dana. Manjeg do srednjeg je rasta, vitka je sa

svega 10-ak kg i neće više rasti. U tipu je rase Njemačkog srednjeg bijelog špica sa pufastom

dlakom i kitnjastim repićem.

Pored svoje divne pojave, Layla plijeni i svojim veselim i razigranim karakterom. Uživa u

šetnjama, pa čak i kad je vrijeme malo lošije, i jako voli trčati i družiti se sa svojim drugarima,

ostalim psima iz Fostering programa.

Najviše bi joj odgovarala porodica sa više članova i djecom, a koja ima aktivniji način života i

svakodnevne vanjske aktivnosti.

Generalno je jako poslušna, naučena na povodac i poznaje osnovne komande, poput sjedi,

lezi, i dođi. Umjereno se linja, i zahtijeva iščešljavanje jednom do dva puta sedmično, te

povremene posjete grumeru.U šetnji je opuštena i ne reaguje na bicikla i auta, a odlična je i

u interakciji sa drugim psima, ali i sa macama.

Ono na šta se još uvijek nije navikla je da ostaje sama kod kuće, jer jako uživa u društvu ljudi

i u igri.

Layla je sterilizirana i potpuno veterinarski obrađena, a trenutno uživa u svom privremenom

domu čekajući na vlasnike svog života.

Za udomljavanje Layle prijavite se na https://dogstrust.notifikacija.com/fostering/

Important things about me

Loves other dogs
10 kg, will not grow any more
More active
Small dog

How adoption works

If you are considering getting a dog, consider adopting and saving a life! Through our Foster Adoption Program, with professional help and additional support, you will find a pet that fits your lifestyle, a dog that, with your responsible care and love, will become your best friend who will be loyal and grateful to you for the rest of his life!