Your adoption adventure begins here

Learn how adoption works and how to start finding your perfect match.

How adoption works

Layla

Looking for a new home...

About Layla

Location:
Breed: Mixed
Age: 6 - 12 months
Gender: Female
About me

Layla je umiljata djevojčica starosti do godinu dana. Manjeg do srednjeg je rasta, vitka je sa

svega 10-ak kg i neće više rasti. U tipu je rase Njemačkog srednjeg bijelog špica sa pufastom

dlakom i kitnjastim repićem.

Pored svoje divne pojave, Layla plijeni i svojim veselim i razigranim karakterom. Uživa u

šetnjama, pa čak i kad je vrijeme malo lošije, i jako voli trčati i družiti se sa svojim drugarima,

ostalim psima iz Fostering programa.

Najviše bi joj odgovarala porodica sa više članova i djecom, a koja ima aktivniji način života i

svakodnevne vanjske aktivnosti.

Generalno je jako poslušna, naučena na povodac i poznaje osnovne komande, poput sjedi,

lezi, i dođi. Umjereno se linja, i zahtijeva iščešljavanje jednom do dva puta sedmično, te

povremene posjete grumeru.U šetnji je opuštena i ne reaguje na bicikla i auta, a odlična je i

u interakciji sa drugim psima, ali i sa macama.

Ono na šta se još uvijek nije navikla je da ostaje sama kod kuće, jer jako uživa u društvu ljudi

i u igri.

Layla je sterilizirana i potpuno veterinarski obrađena, a trenutno uživa u svom privremenom

domu čekajući na vlasnike svog života.

Za udomljavanje Layle prijavite se na https://dogstrust.notifikacija.com/fostering/

The kind of home I need
More about me

Layla je umiljata djevojčica starosti do godinu dana. Manjeg do srednjeg je rasta, vitka je sa

svega 10-ak kg i neće više rasti. U tipu je rase Njemačkog srednjeg bijelog špica sa pufastom

dlakom i kitnjastim repićem.

Pored svoje divne pojave, Layla plijeni i svojim veselim i razigranim karakterom. Uživa u

šetnjama, pa čak i kad je vrijeme malo lošije, i jako voli trčati i družiti se sa svojim drugarima,

ostalim psima iz Fostering programa.

Najviše bi joj odgovarala porodica sa više članova i djecom, a koja ima aktivniji način života i

svakodnevne vanjske aktivnosti.

Generalno je jako poslušna, naučena na povodac i poznaje osnovne komande, poput sjedi,

lezi, i dođi. Umjereno se linja, i zahtijeva iščešljavanje jednom do dva puta sedmično, te

povremene posjete grumeru.U šetnji je opuštena i ne reaguje na bicikla i auta, a odlična je i

u interakciji sa drugim psima, ali i sa macama.

Ono na šta se još uvijek nije navikla je da ostaje sama kod kuće, jer jako uživa u društvu ljudi

i u igri.

Layla je sterilizirana i potpuno veterinarski obrađena, a trenutno uživa u svom privremenom

domu čekajući na vlasnike svog života.

Za udomljavanje Layle prijavite se na https://dogstrust.notifikacija.com/fostering/

Important things about me

Loves other dogs Loves other dogs
10 kg, will not grow any more 10 kg, will not grow any more
More active More active
Small dog Small dog

How adoption works

If you are considering getting a dog, consider adopting and saving a life! Through our Foster Adoption Program, with professional help and additional support, you will find a pet that fits your lifestyle, a dog that, with your responsible care and love, will become your best friend who will be loyal and grateful to you for the rest of his life!