Sterilizacija pasa

VAŽNE NAPOMENE:

BESPLATNA STERILIZACIJA VLASNIČKIH PASA DOSTUPNA JE SAMO ZA PSE ČIJI VLASNICI SU NASTANJENI U REGIJAMA GDJE OVE KAMPANJE FINANSIRAMO

PREMA NOVOM PRISTUPU, DOGS TRUST FINANSIRA PROCEDURU HIRURŠKE STERILIZACIJE/KASTRACIJE, ALI VIŠE NE POKRIVA TROŠKOVE DODATNE, ZAKONSKI OBAVEZNE OBRADE ZA VLASNIČKE PSE

ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST VLASNIKA DA POKRIJU TROŠKOVE ZA ZAKONSKI OBAVEZNE TRETMANE, TJ. ČIPOVANJE I GODIŠNJU VAKCINACIJU PROTIV BJESNILA

DOGS TRUST SNAŽNO SAVJETUJE DA VLASNICI ZA SVOJE LJUBIMCE OSIGURAJU PETOVALENTNU ZAŠTITU PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE OSTALE TRETMANE KOJE VETERINAR SAVJETUJE

Novi pristup u pružanju podrške kroz sterilizaciju pasa

 

U cilju da naši resursi budu iskorišteni najefikasnije, a podrška koju dobrovoljno pružamo za lokalne zajednice održiva, Fondacija Dogs Trust BiH od 2022. godine svoj program sterilizacije pasa provodi isključivo regijama čije lokalne vlasti su jasno demonstrirale da su se upoznale sa zakonskim mjerama i svojim obavezama, a posebno iz državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, i da su već pokrenule konkretne korake ka njihovoj punoj, dosljednoj, kontinuiranoj i transparentnoj provedbi. Tako rezultati koje ostvarimo neće biti pod rizikom da budu poništeni, a ovako proaktivne lokalne vlasti će iskoristiti ovu vrijednu pomoć da na efikasniji način i uz uštede za lokalne budžete, uspostave trajni, humani i zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji dovodi do trajnog i potpunog rješenja.

 

Prijava za lokalne vlasti koju smo poslali svakoj pojedinačnoj općini u BiH je bila otvorena više od 3 mjeseca, sve do 24.12.2021. godine. Nakon evaluacije, u skladu s našim dostupim resursima i kapacitetima, podrška lokalnim zajednicama čije vlasti su zadovoljile postavljene kriterije, počela se provoditi se u fazama.

Lokalne zajednice gdje se provode Dogs Trust kampanje sterilizacije pasa u 2023. godini

KLIKOM NA REGIJU SAZNAJTE KONTAKTE PARTNERSKIH VETERINARSKIH STANICA
Bihać Bosanska Krupa
Ključ Gradiška
Lopare Mostar
Breza Visoko
Trebinje Banja Luka
Mrkonjić Grad

* VAŽNA NAPOMENA: Dogs Trust kampanje sterilizacije pasa u Sanskom Mostu su suspendovane do daljnjeg.