Sterilizacija pasa

VAŽNA NAPOMENA: U OKVIRU KAMPANJA BESPLATNE STERILIZACIJE VLASNIČKIH PASA U REGIJAMA AKTIVNOSTI, DOGS TRUST FINANSIRA PROCEDURU HIRURŠKE STERILIZACIJE/KASTRACIJE,
DOK JE PREMA NOVOM PRISTUPU ODGOVORNOST VLASNIKA DA POKRIJU TROŠKOVE ZAKONSKI OBAVEZNIH TRETMANA, I TO ČIPOVANJE, I GODIŠNJA VAKCINA PROTIV BJESNILA.

Novi pristup u pružanju podrške kroz sterilizaciju pasa

 

U cilju da naši resursi budu iskorišteni najefikasnije, a podrška koju dobrovoljno pružamo za lokalne zajednice održiva, Fondacija Dogs Trust BiH od 2022. godine svoj program sterilizacije pasa provodi isključivo regijama čije lokalne vlasti su jasno demonstrirale da su se upoznale sa zakonskim mjerama i svojim obavezama, a posebno iz državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, i da su već pokrenule konkretne korake ka njihovoj punoj, dosljednoj, kontinuiranoj i transparentnoj provedbi. Tako rezultati koje ostvarimo neće biti pod rizikom da budu poništeni, a ovako proaktivne lokalne vlasti će iskoristiti ovu vrijednu pomoć da na efikasniji način i uz uštede za lokalne budžete, uspostave trajni, humani i zakonski Sistem za upravljanje populacijom pasa koji dovodi do trajnog i potpunog rješenja.

 

Prijava za lokalne vlasti koju smo poslali svakoj pojedinačnoj općini u BiH je bila otvorena više od 3 mjeseca, sve do 24.12.2021. godine. Nakon evaluacije, u skladu s našim dostupim resursima i kapacitetima, podrška lokalnim zajednicama čije vlasti su zadovoljile postavljene kriterije, počela se provoditi se u fazama.

Lokalne zajednice gdje se provode Dogs Trust kampanje sterilizacije pasa u 2023. godini

Mostar Banja Luka
Lopare Gradiška
Bosanska Krupa Sanski Most *
Bihać Mrkonjić Grad
Ključ Trebinje
Visoko Breza
Goražde

KONTAKT PARTNERSKIH VETERINARSKIH STANICA
* VAŽNA NAPOMENA: Dogs Trust kampanje sterilizacije pasa u Sanskom Mostu su suspendovane do daljnjeg.