Često postavljena pitanja

Je li Dogs Trust zakonski nadležan za rješavanje problema pasa lutalica?

Dogs Trust je dobrotvorna organizacija i kao takva nema zakonsku obavezu da rješava

problem pasa lutalica. Međutim, kao jedna od najvećih organizacija za dobrobit pasa na

svijetu, Dogs Trust u skladu sa svojim misijom, dostupnim resursima i kapacitetima ,još od

2012. godine, značajno pomaže da Bosna i Hercegovina kroz dosljednu provedbu

progresivnog i humanog državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, uspostavi

samoodrživ sistem za upravljanje populacijom pasa, unapređujući kako dobrobit pasa,

tako i cijele zajednice, te rješavajući problem održivo.

Koje aktivnosti Dogs Trust provodi u BiH?

Dogs Trust provodi aktivnosti u okviru programa koje finansira a koji su kreirani tako da u

kontekstu problema u BiH podupru humane, zakonski propisane mjere. Podrška se zbog što

efikasnijeg korištenja dostupnih sredstava i kapacitete, ne vrši individualno, već isključivo

kroz ove programe koji se provide u skladu sa svim relevantnim lokalnim legislativama i

standardnim procedurama Fondacije. Više informacija je na našoj web stranici.

dogstrust.ba

Kako je Dogs Trust u BiH registriran?

Fondacija Dogs Trust je od 2012. do 2021. godine u BiH djelovala putem predstavništva.

Od 2022. godine, kao najveći dio međunarodnu porodice Fondacije Dogs Trust (Dogs Trust

Worldwide), registrirana je Fondacija Dogs Trust BiH. Ova promjena statusa potvrđuje

opredjeljenje Fondacije Dogs Trust da nastavi pomagati u BiH i da svoje aktivnosti

produbi, ali i da svoja iskustva i dostupne resurse iskoristi i za pomoć u dijelovima

jugoistočne Evrope koji se suočavaju sa sličnim problemom kao BiH.

Kako se Fondacija Dogs Trust finansira?

Fondacija Dogs Trust sa sjedištem u Londonu, te njen međunarodni dio, Dogs Trust

Worldwide, se finansiraju isključivo od donacija koje se još uvijek ne sakupljaju u BiH.

Sredstva i aktivnosti programa u BiH odobrava Upravni odbor i povjerenici Fondacije koji

zastupaju donatore.

Sarađuje li Dogs Trust sa lokalnim vlastima?

Dogs Trust pruža podršku samo onim lokalnim vlastima koje su demonstrirale

opredijeljenost da kroz aktivnosti koje su obavezne provoditi prema zakonu, rade

isključivo na humanim, zakonskim, transparentnim i sistemskim rješenjima. Dogs Trust

razumije ključnu ulogu koju lokalne vlasti imaju za postizanje održivog i sistemskog

rješenja problema pasa lutalica, te zato uvijek nastoji pomoći kako savjetodavno, tako i

kroz svoje programe, u skladu sa dostupnim resursima, ciljevima i misijom Fondacije.

Koliko utjecaja na aktivnosti lokalnih vlasti i institucija ima Dogs Trust?

Dogs Trust uživa ugled iskusne, reputabilne i uspješne organizacije koja je ekspert u

oblasti humanog upravljanje populacijom pasa, što nalaže i državni Zakon o zaštiti i

dobrobiti životinja u BiH. Shodno tome, lokalnim vlastima i institucijama može pružiti

savjet i pomoć koja je u skladu sa dostupnim resursima, ciljevima, i misijiom Fondacije, te

apelovati na njih da iskoriste našu podršku, te da zakon provode dosljedno i transparentno

jer su to obavezne i jer to jedino može problem riješiti trajno, ali ih ne može nadzirati, niti im naložiti ili zabraniti bilo šta. Važnu ulogu u zahtijevanju da lokalne vlasti zakonske

aktivnosti provode dosljedno i transparentno igraju građani i lokalne udruge koje biraju i

finansiraju svoje predstavnike u vlasti.

Podržava li Dogs Trust Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH?

Dogs Trust podržava i poštuje državni Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji je na snazi

od 2009. godine. Ovaj zakon je progresivan i usklađen sa evropskim standardima, a

njegovo dosljedno i transparentno provođenje je jedino što garantuje ostvarenje cilja koji

je zajednički za sve – da psi više ne žive napušteni, već dobro i odgovorno zbrinuti, samo

sa vlasnicima koji ih vole. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH zamijenio je stari

sistem koji je bio zasnovan na masovnom uništavanju napuštenih pasa, što je ne samo

brutalno i nehumano, nego i potpuno neefikasno u postizanju trajnog rješenja jer nije

djelovao na glavni uzrok problema - neodgovorno držanje i napuštanje pasa.

Kome se mogu obratiti da se pobrine za napuštenog psa?

Isključiva odgovornost i obaveza za humano i zakonsko zbrinjavanje napuštenih pasa leži

na lokalnim vlastima koje putem registriranih službi i skloništa imaju dužnost da

napuštene pse kojima je pomoć potrebna, uhvate i prevezu humano, pruže im

veterinarsku skrb, smjeste u uslovno, i humano, registrirano sklonište, ili drugo zakonski

registrirano mjesto pod nadzorom inspekcije, gdje će dobiti skrb koja im je potrebna i

šansu za udomljavanje.

Dogs Trust u BiH nema svoj centar za udomljavanje niti uslove i resurse da zbrinjava pse i

pruža individualnu podršku i pomoć izvan svojih programa.

Upravo u cilju da se kroz dostupna sredstva uradi što više kako bi se pomogla dobrobit

pasa ali i dobrostanje zajednice, Dogs Trust podrška je organizovana kroz striktno

definisane aktivnosti i standardne procedure. Ovo uključuje i savjetodavnu, tehničku ali i

praktičnu pomoć u skladu sa mogućnostima i dostupnim resursima, i to isključivo onim

regijama čije lokalne vlasti na transparentan način već provode humane i zakonske mjere,

te izdvajaju i planiraju sredstva za uspostavljanje i provođenje humanog i zakonskog

sistema za upravljanje populacijom pasa.

Kako Dogs Trust u BiH udomljava pse?

Dogs Trust u BiH nema svoj centar za udomljavanje, ali u namjeri da podigne svijest o

važnosti kvalitetnog udomljavanja i da spasi i sretno udomi što više napušgtenih pasa,

provodi Program fostering udomljavanja. Ovaj program je moguće realizovati samo uz

neprocjenjivu podršku naših Fostering volontera, ljubitelja pasa koji su spremni da

privremeno brinu o psima koje Dogs Trust udomljava. Dogs Trust pokriva sve troškove za

pse u ovom programu, uključujući veterinarske tretmane, potrepštine, hranu itd., dok

Fostering volonteri u svom domu psima o kojima brinu daju ljubav i pažnju.

Radi što efikasnije provedbe programa, psi u ovom programu se identificiraju putem

partnerskih veterinarskih stanica, a biraju se psi za koje se procijeni da će se bez stresa

dobro navići na život u domu.

Naši stručnjaci evaluiraju potrebe i karakter ovih pasa, pa se prema informacijama koje

zainteresirani udomitelji osiguraju u prijavnom obrascu, biraju vlasnici u čiji će se životni

stil i mogućnosti pas najbolje uklopiti.

Pored toga što spašenim psima pronađemo trajan, sretan dom, ovaj program ima i

značajan utjecaj na podizanje svijesti o važnosti odgovornog nabavljanja pasa i prednosti

udomljavanja.

Naše pse za udomljavanje zainteresirani mogu pogledati na web stranici, a informacije se

objavljuju i na društvenim mrežama.

U kojim regijama Dogs Trust finansira kampanje sterilizacije pasa?

U cilju da rezultati pomoći koju pruža ne budu pod rizikom od poništavanja zbog

nedovoljnog provođenja svih zakonskih mjera, od 2022. godine Dogs Trust mijenja pristup i

počinje pomagati samo regijama čije lokalne vlasti su već jasno demonstrirale

opredijeljenost u provođenju humanih, sistemskih i zakonskih mjera. U skladu sa

dostupnim resursima, podrška se u skladu sa dostupnim resursima i kapacitetima pruža

regijama koje su zadovoljile ove kriterije u fazama, ciljajući prvo dijelove zemlje u

kojima se Dogs Trust programi nikada ranije nisu provodili, i fokusirajući se primarno na

pse na ulicama. Cilj je da se u regijama aktivnosti sterilizacijom pasa lutalica dosegne oko

80% ove populacije, što prema stručnjacima za upravljanje populacijom pasa predstavlja

odličan temelj da se uz provođenje ostalih zakonskih mjera, posebno odgovornog

vlasništva, problem riješi tako da se više ne ponovi. Informacije o regijama u kojima se

kampanje sterilizacije pasa provode dostupne su na web stranici LINK O STERILIZACIJI.

Zašto Dogs Trust ne zbrine pse koje obrađuje u kampanjama masovne sterilizacije?

Unatoč želji da pomogne da što više pasa pronađe sretan i trajan dom, Dogs Trust u BiH

nema kapacitet ni resurse da trajno zbrine pse koji prođu program masovne sterilizacije.

Masovna sterilizacija je mjera koja pomaže i psima i zajednici: psima, jer tako novi

nezbrinuti štenci neće završiti i trpiti život na ulici, ženke koje žive na ulici neće imati

zdravstvene posljedice brojnih okota, a sterilizacija sprečava i određena oboljenja koja

psi koji nisu kastrirani mogu dobiti; zajednici, jer su ovako obrađeni psi zdraviji, a njihovo

ponašanje nije pod utjecajem reproduktivnih hormona, što može spriječiti rizike za

zajednicu.

Ova mjera koju Dogs Trust u potpunosti finansira predstavlja posebno vrijednu pomoć

nadležnim vlastima i institucijama koje su zapravo obavezne da sami organizuju i

finansiraju masovnu sterilizaciju pasa, a tako sredstva koja uštede mogu iskoristiti da

finansiraju druge mjere zakona kao što su zbrinjavanje i udomljavanje, te odgovorno

vlasništvo pasa.

Da li se psi uhvaćeni u okviru kampanja masovne sterilizacije nakon obrade vraćaju na istu lokaciju?

Prema Dogs Trust pravilima, a i u skladu sa lokalnim propisima, pas koji je uhvaćen za

sterilizaciju se nakon obrade i oporavka vraća na istu lokaciju gdje je uhvaćen, što

angažovane veterinarske stanice Dogs Trust koordinatorima potvrđuju u dokumentiranim

izvještajima.

Međutim, važno je napomenuti da psi koji žive na ulici često mijenjaju lokaciju u potrazi

za hranom ili prateći druge pse. Zato je moguće da pas bude upravo uhvaćen u jednoj

takvoj potrazi, a ne na lokaciji gdje najčešće boravi, te da shodno tome bude tu i vraćen.

Ovo se može izbjeći ako je dostupna pomoć građana koji hrane i brinu se o psu u

zajednici.


Međutim, ako hranitelji ili građani primijete neku nepravilnost, molimo Vas da nam hitno

pošaljete broj ušne markice psa, te drugu dokumentaciju koju imate (fotografije hvatanja

i/ili puštanja i sl.) na [email protected].

Ima li Dogs Trust vrši sterilizaciju pasa u svojim prostorijama?

Dogs Trust nema svoju veterinarska stanicu, pa tako ni uslove da provodi veterinarska

obradu pasa direktno. Naše aktivnosti se koordiniraju iz ureda, a kampanje sterilizacije

pasa koje finansiramo, provode se putem partnerskih veterinarskih stanica čiji stručnjaci

su završili usavršavanje koje takođe finansira Dogs Trust, a koje se provodi u saradnji sa

Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Stanice koje se prijave za učešće

takođe moraju zadovoljiti sve zakonske propise, kao dodatne uslove koje kao finansijer

postavlja Dogs Trust.

Mogu li besplatno sterilisati svog psa u okviru Dogs Trust programa?

Dogs Trust program sterilizacije vlasničkih pasa možete iskoristiti jedino ako je u regiji

gdje živite dostupna, što možete provjeriti na našoj web stranici. U tom slučaju, potrebno

je da direktno kontaktirate jednu od partnerskih stanica čiji kontakti su takođe na ovoj

web stranici, i da zakažete proceduru, uz napomenu da želite iskoristiti Dogs Trust

program. 

Trenutačni prioritet podrške kroz Dogs Trust Program sterilizacije pasa su psi lutalice, a u

cilju sprečavanja dotoka novih legala na ulice o kojima niko ne može brinuti, te kako bi se

ova populacija stabilizirala kao važan preduslov za trajno rješenje. Sterilisani i vakcinisani

psi koji privremeno žive u zajednici su zdraviji i najćešće miroljubivi, a brigu ljudi

uzvraćaju tako što “svoju teritoriju” brane od novih pasa koji mogu doći a koji nisu

sterilisani, koji mogu biti bolesni ili agresivni, te tako predstavljati rizik za zajednicu.

Da li mogu kroz Dogs Trust program samo vakcinisati svog psa, bez sterilizacije?

U okviru Dogs Trust Programa sterilizacije pasa, vakcina protiv bjesnila je uključena, ali

samo uz sterilizaciju pasa. U paketu uz sterilizaciju, pored vakcine protiv bjesnila, svaki

pas u Programu dobije i tretman protiv crijevnih parazita, te mikročip, a psi lutalice

dodatno i ušnu markicu.

Zašto se sterilisani psi lutalice označavaju ušnom markicom?

Označavanje pasa lutalica mikročipom i ušnom markicom, omogućava bolji nadzor nad

psima koji privremeno žive u zajednici od strane nadležnih službi, hranitelja i lokalnih

organizacija. Tako npr. u slučaju da neko psa želi udomiti, ili da pas mora biti uhvaćen jer

je povrijeđen ili bolestan, ušna markica potvrđuje da je pas čipovan, sterilisan i

vakcinisan, a skeniranjem mikročipa, veterinarska organizacija ima uvid u informacije o

svim tretmanima koje je pas do momenta hvatanja primio.

Zašto udomiti psa u okviru Dogs Trust Fostering programa?

Ako ste se odlučili da želite psa i spremni ste da se o njemu dobro i odgovorno brinete do

kraja njegovog života, pružiti šansu jednom spašenom psu nije samo plemenito djelo, nego

i odličan način da dobijete zahvalnog i odanog ljubimca koji vas nikada neće iznevjeriti.

A kroz Dogs Trust Fostering program, naši stručnjaci će vam pomoći da dobijete ljubimca

koji je kao stvoren baš za vas! Vaš životni stil i mogućnosti će biti u skladu sa potrebama

psa, te će briga o njemu i vaš zajednički život biti bez trzavica.

Kako da udomim psa u Programu fostering udomljavanja?

Napomena: Ovaj program se za sada odvija u ograničenom kapacitetu, a zbog ograničenih

resursa, za sada samo regijama Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva.

Prednosti udomljavanja u okviru Dogs Trust programa su značajne i brojne prije svega, jer

tako imate podršku stručnjaka u odabiru psa koji će se s vama najbolje slagati i uklapati u

vaš životni stil, a potom jer psi u Dogs Trust programu vlasniku dolaze veterinarski

obrađeni, vakcinisani, sterilisani, čisti i uredni, i sa početnim iskustvom i navikama za

život u domu.

Uz to, kada Dogs Trust pas ide u svoj trajni dom, sa sobom nosi poklone u vidu brojnih

potrepština, kao i početne zalihe hrane, a vlasnik ima savjetodavnu podršku naših

stručnjaka u periodu prilagođavanja. Vlasnici pasa koji udome spašenog psa kroz naš

program imaju i prioritet i u Školi za pse, pa tako mogu odmah svog novog ljubimca naučiti

da sluša sa zadovoljstvom! Provjerite dostupne pse na linku za Fostering udomljavanja ove

stranice i pročitajte karakteristike psa za kojeg ste zainteresirani kako biste se odlučili za

kojeg psa želite popuniti prijavu. Označite tog psa i popunite prijavu u cijelosti. Naši

stručnjaci će vas kontaktirati za prvi razgovor i objasniti ostale detalje. Pratite nas na

društvenim mrežama za najnovije informacije o dostupnim psima!

Kako mogu postati Fostering volonter?

Dogs Trust Fostering volonter je zapravo privremeni vlasnik koji se o spašenom psu brine

dok mu Dogs Trust traži sretan i trajan dom. Ovo su plemenite osobe koje vole pse i imaju

dovoljno vremena, uslove i ljubav koji su potrebni da se odgovorno brinu o jednom

spašenom psu. U ovom period, Dogs Trust pokriva sve troškove za psa - od veterinarske

obrade, vakcinacije, pregleda i drugih potrebnih tretmana, do hrane i drugih potrepština.

Ovo je takođe odlična prilika za osobe i porodice koje razmatraju da nabave psa, ali nisu

sigurni kako će se trajno snaći sa dinamikom brige o ljubimcu! Ako vam se svidi, znate da

ste spremni da i vi udomite najvjernijeg krznenog prijatelja, a ako zaključite da trajna

obaveza u ovom trenutku nije za vas, i dalje možete uživati privremeno se brinući o

jednom od pasa kojeg udomljavamo, i imati ogromno zadovoljstvo da ste pomogli u

spašavanju nedužnih života ovih plemenitih životinja.

Mogu li kroz Dogs Trust udomiti psa čistokrvne pasmine?

Dogs Trust primarno udomljava pse koji su spašeni sa ulice, pa su to najčešće mješanci.

Čak i ako spašeni pas izgleda kao da je određene pasmine, Dogs Trust to ne može

potvrditi.

Ne mogu više brinuti o svom psu. Može li Dogs Trust pomoći da mu pronađem drugi dom?

Dogs Trust nažalost za sada nema kapacitete ni resurse da preuzme brigu nad psima o kojima se vlasnici ne mogu više brinuti.

Savjetujemo da se u ovom slučaju obratite jednoj od lokalnih organizacija koje mogu imati mogućnosti da pomognu.

Koliko košta obuka u Dogs Trust Školi za pse?

Dogs Trust još uvijek u potpunosti finansira obuku u Školi za pse, ako da vlasnike ne košta ništa osim obavezivanja da će na časove dolaziti redovno i striktno pratiti upute trenera.

Koje uslove moram zadovoljavati da se prijavim za Dogs Trust Školu za pse?
  • Vlasnik se mora prijaviti na Dogs Trust web stranici i popuniti sve tražene informacije
  • Vlasnik mora biti spreman da na časove dolazi redovno, u skladu s dogovorom sa trenerima
  • Ako se radi o štencu, pas obavezno mora biti vakcinisan protiv zaraznih bolesti
  • Prema zakonskoj obavezi, pas mora biti čipovan i vlasnik mora imati vlasničku knjižicu u kojoj je zakonski ispunjeno vakcinisanje protiv bjesnila na godišnjoj osnovi
  • Vlasnik se mora obavezati da će pratiti upute za vježbanje kod kuće između časova
  • Vlasnik je obavezan nemogućnost dolaska na čas javiti direktno trenerima najmanje 24 sata prije časa
Kako da obavijestim Školu za pse ako ne mogu doći na zakazani termin?

Promjena termina u Školi za pse mora se izvršiti najmanje 24 sata prije zakazanog časa, i

to kontaktiranjem trenera direktno, putem telefona ili Vibera. Kontakti trenera nalaze se

na web stranici .

Polaznici koji se ne pojave na više od dva časa će biti automatski isključeni kako bi se

vrijeme moglo iskoristiti za polaznike koji čekaju termin, a ako nakon prekida žele obuku

nastaviti, bit će potrebno da ponovo popune prijavu na web stranici i prođu proces

zakazivanja kao prvi put.

Uz neredovan dolazak na termine te neispunjavanje zadataka koje trener naloži za vježbu

sa psom kod kuće ne garantuju uspješnu obuku, pa je u interesu svakog polaznika da

ispunjava dogovorene obaveze.

Da li Škola za pse postoji diljem BiH?

Dogs Trust Škola za pse ima samo jednu trajnu lokaciju, i to u Semizovcu. Nažalost, Dogs

Trust nema resurse ni kapacitete da pokrene ovaj program u više regija. Međutim, u

skladu sa dostupnim kapacitetima i resursima, a s ciljem da se i kroz ovaj program

pomogne što više vlasnika i njihovih ljubimaca, Škola za pse jednom do dva puta u toku

godine gostuje u drugim regijama u zemlji. Pratite naše društvene mreže za obavijest o

gostovanjima Škole za pse!

Da li Dogs Trust daje pomoć u hrani, liječenju ili drugim potrepštinama vlasnicima udomljenih pasa?

Dogs Trust nema resurse niti kapacitete da pruža individualnu pomoći, te osim sporadičnih

pojedinačno najavljenih akcija kada to resursi omoguće, nažalost ne može davati

individualnu pomoć vlasnicima pasa. U situacijama kada je ovakva pomoć potrebna,

savjetujemo da se obratite lokalnim organizacijama koje mogu imati resurse da osiguraju

pomoć.

Ima li Dogs Trust svoje sklonište u BiH?

Dogs Trust BiH nema svoj centar za udomljavanje, niti drugo mjesto gdje bi psi mogli

boraviti. Dogs Trust udomljava spašene pse u okviru svog Programa fostering udomljavanja

koji se provodi uz pomoć Fostering volontera link.

Kome da se obratim ako primijetim da se vlasnik neadekvatno odnosi prema svom psu?

Neadekvatna i neodgovorna briga o psu može prouzročiti negativne promjene u zdravlju i

ponašanju psa. Ako primijetite da se neko neadekvatno odnosi prema svom psu (ne izvodi

ga dovoljno, viče na njega ili ga kažnjava, izgladnjuje psa, uči psa na agresivno ponašanje,

i sl.) obavezno kontaktirajte veterinarsku inspekciju i osigurajte nadležnom tijelu što više

informacija o vlasniku, kao i sve detalje koje imate o neadekvatnom ponašanju.

Veterinarska inspekcija će izvršiti nadzor i poduzeti adekvatne mjere.

Kome da se obratim ako me je pas ugrizao?

Ako vas je pas ugrizao, bilo da se radi o vlasničkom ili psu lutalici, neophodno je da prije

svega što prije potražite hitnu medicinsku pomoć i javite se u antirabičnu ambulantu.

Potom, čim to bude moguće, o incidentu uz što više informacija obavijestite nadležnu

veterinarsku inspekciju i MUP. Sve detalje oko daljeg postupka će Vam objasniti

veterinarska inspekcija.

Kako da prijavim neadekvatne uslove u skloništima?

Ako ste primijetili neadekvatne uslove skloništa ili drugog mjesta gdje se drže psi, važno

je da, ako ste u mogućnosti, dokumentujete neadekvatno stanje putem vremenski

označenih fotografija ili video snimaka na kojima se jasno može prepoznati mjesto gdje se

psi nalaze, i/ili osobe koje se neadekvatno odnose prema psima, te da kopije dostavite

Veterinarskoj inspekciji, Opštini i MUP-u. Ako se radi o skloništu ili pansionu iz kojeg se psi

udomljavaju van granica BiH, prijavu pošaljite i u Ured za veterinarstvo BiH. Nadležne

institucije obavezne su izvršiti nadzor, a povratna informacija treba biti transparentna.

Kome da se obratim ako se moj pas izgubio?

Ako je vaš pas izgubljen, prijavite broj čipa i ostale detalje Veterinarskoj inspekciji, a

svakako možete potragu objaviti i na društvenim mrežama, obezbjeđujući što direktniji

kontakt informaciju u slučaju da neko vidi psa. Dogs Trust će rado na svojim kanalima

podijeliti vašu obavijest o izgubljenom psu ako ste voljni podijeliti i svoj direktni kontakt.

Obaveza svakog vlasnika je da svog psa u javnosti uvijek drži na povocu, te da ga pusti na

„istrčavanje“ i igranje samo u ograđenom i sigurnom prostoru. Nikada ne puštajte svog psa

u prirodi ako nije dobro savladao da na vaš poziv odmah dođe.

Vlasnici pasa obavezni su označiti svog psa mikročipom odmah po udomljavanju ili drugom

načinu nabavljanja psa, i dobiti vlasničku knjižicu koja potvrđuje da je vlasništvo uneseno

u državnu bazu podataka. Veterinar će vas upoznati sa vašim obavezama i odgovornostima

prema vašem ljubimcu. Skeniranjem psa, veterinarska organizacija ili inspekcija očitava

mikročip, te tako dobija uvid u sve informacije o psu i utvrđuje vlasništvo psa. Mikročip

unesen u državnu bazu podataka pomaže da se vlasnik identificira bilo gdje na teritoriji

BiH ali i šire.

Ima li Dogs Trust prilike za volontiranje

Dogs Trust BiH nažalost nema svoj centar za udomljavanje niti drugo mjesto gdje može

zbrinjavati pse, te nema priliku za volontiranje koje takva mjesta inače nude.

Prilike za volontiranje koje za sada imamo uključuju:

 Fostering volontiranje - privremena briga o psu u Dogs Trust Programu fostering

udomljavanja dok mu tražimo sretan, trajan dom. Dogs Trust finansira sve što je psu

potrebno u periodu boravka kod fostering volontera čija je obaveza da psu pruži dobru

brigu i ljubav, te ako da može počne i sa obukom psa u Školi za pse. Saznajte višei

prijavite se na našoj web stranici .

 Dogs Trust BFF grupa – je manje formalan način da svojim zalaganjem pomognete

unapređenju dobrobiti pasa i našem radu, i uključuje educiranje vaše okoline i

prijatelja o našim aktivnostima i radu, i dijeljenje naših sadržaja na društvenim

mrežama. Saznajte više i prijavite se na našoj web stranici.