Čime se bavimo

Dogs Trust je jedna od najvećih organizacija za dobrobit pasa na svijetu i najveća takva organizacija u Velikoj Britaniji. Fondacija Dogs Trust BiH je najveći dio međunarodne porodice ove organizacije, Dogs Trust Worldwide, koja je s radom u BiH počela 2012. godine. U cilju što efikasnijeg korištenja dostupnih kapaciteta i resursa, pružanje svoje dobrovoljne podrške smo organizirali kroz provođenje 6 programa koji su posebno kreirani tako da podupru humano, zakonsko i sistemsko rješavanje problema napuštenih pasa u kontekstu problema ove zemlje, te da tako unaprijedi dobrobit pasa, kao i dobrostanje cijele zajednice. Održivost, sistemski pristup, i prevencija, glavni su parametri kojima se vodimo pri planiranju aktivnosti.