Lista klinika

Naziv Adresa Telefon Vrsta kampanje
MOSTAR
Veterinarska stanica MoVet Blajburških žrtava 8a, 88000 Mostar 063/949-232; 036/347-141 Vlasnički i psi lutalice