Dogs Trust BiH sterilizirao 520 pasa tokom posljednje kampanje besplatne sterilizacije vlasničkih i pasa lutalica

Dogs Trust Bosna i Hercegovina (DTBH) uspješno je završio još jednu kampanju besplatne sterilizacije koja je dio cjelokupnog napora da se smanji broj pasa na ulici. Prema preliminarnim rezultatima, ukupan broj pasa steriliziranih tokom ove kampanje je 520, od čega 253 vlasničkih, i 267 pasa lutalica, čime je DTBH do sada obradio ukupno 5687pasa. Kampanja je bila namijenjena vlasničkim, ali i psima lutalicama koji imaju hranitelje koji se o njima brinu u svom okruženju u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu. Vlasnički psi dobili su besplatnu sterilizaciju kao i mikročipovanje, dok su psi lutalice dodatno dobili vakcine i anti-parazitni tretman, te je tako kampanja doprinijela većoj sigurnosti zajednice. Stručnjaci koji rade u klinikama koje učestvuju u DTBH kampanjama su kvalificirani domaći veterinari i tehničari koji su prošli dodatnu obuku i dobili certifikat Dogs Trust-a za korištenje najsavremenijih procedura po najvišim evropskim standardima. Sue Harvey, član Kraljevskog veterinarskog koledža (RCV) Univerziteta u Londonu, je angažirana kao međunarodni stručnjak i bila je zadužena da nadgleda rad klinika svakodnevno, tokom cijele kampanje. “Vrlo sam impresionirana hirurškim i anesteziološkim vještinama domaćih stručnjaka u klinikama koje učestvuju u kampanji, a također sam zadovoljna brižnošću sa kojim se osoblje klinika odnosi prema svim psima, bez obzira da li se radi o vlasničkim ili psima lutalicama”, rekla je Sue Harvey. Dogs Trust se zalaže za dugoročno, sistemsko rješenje problema pasa lutalica koje će biti zasnovano na provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, a koji između ostalog uključuje masovnu sterilizaciju, registraciju pasa, udomljavanje napuštenih pasa i uklanjanje bolesnih i agresivnih pasa sa ulice. Ponovno pozivamo vlasti da odmah počnu sa provođenjem Zakona, a mi smo spremni da nastavimo pružati značajnu podršku, koristeći naše međunarodno iskustvo u ovom procesu. “Dok razvijamo planove za novu kampanju masovne sterilizacije koja je predviđena za jesen, željeli bismo naglasiti da je uključivanje odgovornih vlasti u ovu i druge aktivnosti vezane za provođenje Zakona, od ključnog značaja. Njihova inicijativa predstavljala bi istinski korak prema razvijanju sistemskog, održivog, troškovno najprihvatljivijeg, dugoročnog i humanog rješenja problema pasa lutalica”, rekao je Anel Bećirović, Vođa DTBH projekta.