Desetogodišnja saradnja između Fondacije Dogs Trust i VFUNSA se nastavlja

Dogs Trust delagacija je, tokom protekle sedmice, upriličila druženje sa predstavnicima Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici Fondacije Dogs Trust, predsjednik Anel Bećirović i službenica za sterilizaciju i trening Anida Dinarević susreli su se sa rektorom Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatom Škrijeljom, generalnim sekretarom Kenanom Filipovićem i šeficom Službe za računovodstvo i finansije Merisom Kurtanović, te je razgovarano o nastavku saradnje i modalitetima njenog unapređenja. Tom prilikom su razgovarali o provođenju Programa profesionalnog usavršavanja veterinarskih stručnjaka koju finansira Fondacija Dogs Trust, kao nastavak svojih redovnih aktivnosti. Cilj programa je unapređenje kapaciteta veterinarske struke koja je ključna za provođenje mjera Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH, i postizanje trajnog i održivog rješenja problema pasa lutalica. Do sada je kroz naš program obuku je uspješno završilo blizu 450 kandidata, a zbog svoje izvrsnosti je uvrštena i u Program cjeloživotnog učenja Univerziteta u Sarajevu. Kao i proteklih godina naš cilj je raditi na poboljšanju uslova života pasa lutalica kao i osvještenju građana o važnosti brige za pse na ulicama.