Lista klinika

Naziv Adresa Telefon Vrsta kampanje
VISOKO
JP VS VISOKO Musala 25, 71300, Visoko 032/738-230 Vlasnički i psi lutalice
VS ZA-SE VET Šareni Hanovi 48, 71300 Visoko 061/773-521 Vlasnički i psi lutalice